οικία > Νέα > Νέα της εταιρείας

Αυτόματη εγκατάσταση πολωσίμετρου Jiahang Digipol-P630

2021-08-06

Jiahang Digipol-P630Αυτόματο πολωσίμετροεπιτυχημένη εγκατάσταση.


Η διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υψηλής ποιότητας και η ταχύτερη ανταπόκριση στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση είναι η εγγύησή μας για κάθε πελάτη.

Σαγκάη ΤζιαχάνγκDigηφιακό ενισχυμένο πολικόμετρο σειράς Digipol-Pis an instrument for measuring the rotation of substances. The concentration, content and purity of the substance can be determined by spectrophotometry. Σαγκάη ΤζιαχάνγκDigitalηφιακό ενισχυμένο πολικόμετρο has built-in Peltier precise temperature control system, which can meet users' requirements for testing at constant temperature. The built-in automatic calibration program is optional, and the standard automatic calibration tool can be automatically calibrated from -45 degrees to +45 degrees, which fully meets the user's demand for controllable measurement accuracy in daily operation. The multi-level authority management of Σαγκάη Τζιαχάνγκαυτόματο πολωτόμετρομπορεί να ανταποκριθεί στην παρακολούθηση του ελέγχου.