οικία > Νέα > Νέα της εταιρείας

Εμφάνιση εργαστηρίου αυτόματης ψηφιακής διαθλασίμετρου πολωσίμετρου Jiahang

2021-09-08

Η Jiahang Instruments, ως κατασκευαστής εργαστηριακών αναλυτικών οργάνων ακριβείας στην Κίνα, είναι εξοπλισμένη με τον πιο προηγμένο εργαστηριακό εξοπλισμό για προσωπικό Ε&Α και ποιοτικής επιθεώρησης. Η προϋπόθεση για τη διασφάλιση προϊόντων υψηλής ποιότητας είναι να έχουν καλές δυνατότητες υλικού και λογισμικού.

Τα βασικά προϊόντα της Jiahang που έχουν αναπτυχθεί μόνοι περιλαμβάνουν:Συσκευή Σημείου Τήξης , Πολόμετρο , Διαθλασίμετρο , Πυκνόμετρο , Θολόμετρο , Δοκιμαστής σημείου πτώσης και μαλακώματος .